(1)
Prinke, A. O Pewnym Odkryciu Archiwalnym : Ostatnie Lata życia Prof. Józefa Kostrzewskiego W Jego własnej Relacji = An Archival Discovery : The Last Years of the Life of Prof. Józef Kostrzewski in His Own Relation. pa 2009, 57.