(1)
Chudziak, W. Ze studiów Nad Genezą wczesnośredniowiecznych mostów Na Obszarze Pomorza = From the Study on the Origin of Early Mediaeval Bridges on Pomerania. pa 2009, 57, 99-131.