(1)
Kulesza, P. Ewolucja Symboliki Misyjnej W Skandynawii W Epoce Wikingów Na przykładzie Motywu walczącego Jelenia = The Evolution of Missionary Symbolism in Scandinavia in the Viking Age on the Example of the Motif of the Struggling Deer. pa 2009, 57, 143-160.