(1)
Lech, J. O Genezie I Wczesnych Dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Wraz Z Uwagami Do artykułu "Imperium atakuje", pióra Prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the Genesis and Early Development of the Institute of History of Material Culture of the Poli. pa 2009, 57, 191-214.