(1)
Łaciak, D.; Stoksik, H. Problematyka Ceramiki Malowanej I „grafitowanej" Z Wczesnej Epoki żelaza W świetle Badań Fizykochemicznych. pa 2010, 58, 105-146.