(1)
Prinke, A. Ocaliła Go Archeologia: Działalność Badawcza Kazimierza Gelinka (1882-1969) Jako więźnia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego W Mauthausen-Gusen (Górna Austria) W Latach 1940-1945. pa 2011, 59, 167-183.