(1)
Kabaciński, J.; Sobkowiak-Tabaka, I. Zasiedlenie Niżu Europejskiego U schyłku pleniglacjału W świetle Danych paleośrodowiskowych. pa 2012, 60, 7-24.