(1)
Miazga, B. Rozwój Technologii Wytwarzania noży W średniowiecznym Wrocławiu W świetle Badań Metaloznawczych = The Development of Technology of Knifes Production in Medieval Wrocław Based on Metallographic Investigations. pa 2014, 62, 147-164.