(1)
Galiński, T. Najstarsze Osadnictwo Mezolityczne W Strefie zachodniobałtyckiej W świetle Badań Stanowiska Bolków 1. pa 2015, 63, 29-57.