(1)
Zastawny, A. Nowe Wyniki Pomiaru Wieku Dla materiałów Kultury badeńskiej W późnym Neolicie Małopolski. pa 2015, 63, 87-123.