(1)
Sielicka, K. Przyczynek Do Badań Nad Rolą psów W społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum. pa 2015, 63, 147-175.