(1)
Ciesielska, A. „Teoria Bez Danych Jest Pusta, Ale Dane Bez Teorii Są ślepe” (Ch. Wright Mills). Odpowiedź Na Recenzję Michała Parczewskiego Daleko Od przełomu Opublikowaną W Slavia Antiqua LV (2014), S. 237-253. pa 2015, 63, 231-241.