(1)
Skrzyńska, K.; Gałecki, Z. Wiejskie Struktury Osadnicze I Ich Przemiany W Czasie. Przykład Nowosielca Na Dawnym Pograniczu Polsko-Rusko-Litewskim. pa 2021, 69, 171-190.