(1)
Gralak, T. O działaniach Parateatralnych W Epoce brązu. pa 2020, 68, 17-46.