(1)
Pankiewicz, A.; Rodak, S. Przemiany Osadnicze Na Terenie Wrocławia I Jego Przedpola We Wczesnym średniowieczu. pa 2022, 70.