(1)
Leligdowicz, A. Czy można mówić O działalności Badawczej W Warunkach Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego? Uwagi Na Marginesie artykułu Andrzeja Prinkego. pa 2022, 70.