(1)
Kiarszys, G.; Żuk, L.; Małkowski, W. Nieinwazyjna Prospekcja średniowiecznego Grodziska W Sądowlu. Problem Integracji rezultatów Teledetekcji Archeologicznej Oraz Historycznych źródeł Kartograficznych. pa 2023, 71.