(1)
Sobkowiak-Tabaka, I. Prof. Dr Hab. Zofia Sulgostowska (13 Czerwca 1944 – 13 Lutego 2023). pa 2023, 71.