(1)
Kolenda, J. Badania Wykopaliskowe średniowiecznego Cmentarzyska I Osady W Miliczu: Motywacje, Cele, Konteksty. pa 2023, 71.