Prinke, A. (2009). O pewnym odkryciu archiwalnym : ostatnie lata życia Prof. Józefa Kostrzewskiego w jego własnej relacji = An archival discovery : the last years of the life of Prof. Józef Kostrzewski in his own relation. Przegląd Archeologiczny, 57. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1054