Chudziak, W. (2009). Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza = From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania. Przegląd Archeologiczny, 57, 99–131. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1057