Kulesza, P. (2009). Ewolucja symboliki misyjnej w Skandynawii w epoce Wikingów na przykładzie motywu walczącego jelenia = The evolution of missionary symbolism in Scandinavia in the Viking Age on the example of the motif of the struggling deer. Przegląd Archeologiczny, 57, 143–160. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1059