Adamczak, K. (2009). Grobowce kultury pucharów lejkowatych w ujęciu polskiej archeologii neolitu = Tombs of the Funnelbeaker culture from the perspective of Polish Neolithic archaeology. Przegląd Archeologiczny, 57, 161–171. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1060