Lech, J. (2009). O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu "Imperium atakuje", pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the genesis and early development of the Institute of History of Material Culture of the Poli. Przegląd Archeologiczny, 57, 191–214. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1062