Łaciak, D., & Stoksik, H. (2010). Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej" z wczesnej epoki żelaza w świetle badań fizykochemicznych. Przegląd Archeologiczny, 58, 105-146. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1069