Prinke, A. (2011). Ocaliła go archeologia: działalność badawcza Kazimierza Gelinka (1882-1969) jako więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen (Górna Austria) w latach 1940-1945. Przegląd Archeologiczny, 59, 167–183. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1085