Rębkowski, M. (2011). Marian Rulewicz (22 stycznia 1928 – 8 kwietnia 2011). Przegląd Archeologiczny, 59, 198–200. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1090