Kabaciński, J., & Sobkowiak-Tabaka, I. (2012). Zasiedlenie Niżu Europejskiego u schyłku pleniglacjału w świetle danych paleośrodowiskowych. Przegląd Archeologiczny, 60, 7–24. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1091