Miazga, B. (2014). Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations. Przegląd Archeologiczny, 62, 147–164. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1119