Gediga, B. (2014). Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska : 9 czerwca 1932 - 11 sierpnia 2013. Przegląd Archeologiczny, 62, 195–196. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1124