Galiński, T. (2015). Najstarsze osadnictwo mezolityczne w strefie zachodniobałtyckiej w świetle badań stanowiska Bolków 1. Przegląd Archeologiczny, 63, 29–57. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1603