Osipowicz, G. (2015). Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6. Przegląd Archeologiczny, 63, 59–85. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1604