Zastawny, A. (2015). Nowe wyniki pomiaru wieku dla materiałów kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski. Przegląd Archeologiczny, 63, 87–123. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1605