Purowski, T., & Wagner, B. (2015). Badania składu chemicznego szkieł odkrytych na osadzie kultury lateńskiej w Podłężu koło Krakowa. Przegląd Archeologiczny, 63, 125–146. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1606