Sielicka, K. (2015). Przyczynek do badań nad rolą psów w społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum. Przegląd Archeologiczny, 63, 147–175. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1607