Sudoł, M., Bokiniec, E., Krajcarz, M., Krajcarz, M. T., Trojan, A., & Grafka, O. (2015). Human activity traces from shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) from the last centuries of Antiquity. Przegląd Archeologiczny, 63, 177–193. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1608