Ciesielska, A. (2015). „Teoria bez danych jest pusta, ale dane bez teorii są ślepe” (Ch. Wright Mills). Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego Daleko od przełomu opublikowaną w Slavia Antiqua LV (2014), s. 237-253. Przegląd Archeologiczny, 63, 231–241. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1611