Gediga, B. (2015). Dr Eleonora Tabaczyńska 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Przegląd Archeologiczny, 63, 248–250. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1613