Skrzyńska, K., & Gałecki, Z. (2021). Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim . Przegląd Archeologiczny, 69, 171–190. https://doi.org/10.23858/PA69.2021.2105