Kobiałka, D. (2020). Grzegorz Kiarszys, Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów atomowych w Polsce. Szczecin 2019, ss. 334, ISBN 978-83-7972-333-1. Przegląd Archeologiczny, 68, 349-364. https://doi.org/10.23858/PA68.2020.013