Pankiewicz, A., & Rodak, S. (2022). Przemiany osadnicze na terenie Wrocławia i jego przedpola we wczesnym średniowieczu . Przegląd Archeologiczny, 70. https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2556