Leligdowicz, A. (2022). Czy można mówić o działalności badawczej w warunkach nazistowskiego obozu koncentracyjnego? Uwagi na marginesie artykułu Andrzeja Prinkego. Przegląd Archeologiczny, 70. https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2743