Józefowska, A., Kamyszek, L., & Żygadło, L. (2022). Założenia rowkowe o charakterze funeralnym ze stanowiska Domasław 10/11/12 / Chrzanów 4, pow. wrocławski jako przejaw oddziaływań kulturowych. Przegląd Archeologiczny, 70. https://doi.org/10.23858/PA70.2022.3025