Kiarszys, G., Żuk, L., & Małkowski, W. (2023). Nieinwazyjna prospekcja średniowiecznego grodziska w Sądowlu. Problem integracji rezultatów teledetekcji archeologicznej oraz historycznych źródeł kartograficznych. Przegląd Archeologiczny, 71. https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3151