Sobkowiak-Tabaka, I. (2023). Prof. dr hab. Zofia Sulgostowska (13 czerwca 1944 – 13 lutego 2023). Przegląd Archeologiczny, 71. https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3490