Kolenda, J. (2023). Badania wykopaliskowe średniowiecznego cmentarzyska i osady w Miliczu: motywacje, cele, konteksty. Przegląd Archeologiczny, 71. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3511