CHUDZIAK, W. Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza = From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania. Przegląd Archeologiczny, [S. l.], v. 57, p. 99–131, 2009. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1057. Acesso em: 24 maj. 2024.