LECH, J. O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu "Imperium atakuje", pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the genesis and early development of the Institute of History of Material Culture of the Poli. Przegląd Archeologiczny, [S. l.], v. 57, p. 191–214, 2009. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1062. Acesso em: 24 maj. 2024.