BARON, J. Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (Rolle der wichtigen Kulturzentren in der gestaltung des Kulturbildes Mitteleuropa in den frühen Periodem der Eisenzeit), red. B. Ged. Przegląd Archeologiczny, [S. l.], v. 58, p. 196–198, 2010. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1077. Acesso em: 18 cze. 2024.