GEDIGA, B. Dr Eleonora Tabaczyńska 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Przegląd Archeologiczny, v. 63, p. 248-250, 30 grudz. 2015.